Världens Barn

Insamling till världens barn


Varje år i oktober månad deltar vi i LIONS Club Oskarström tillsammans med flera andra hjälporganisationer i insamlingen till Världens Barn. Vi står i regel vid några av våra varuhus och skramlar med våra insamlingsbössor. Av insamlade medel får LIONS sedan tilbaka en viss del för att satsa i sina projekt för att hjälpa utsatta barn i utvecklingsländer. De senaste åren har LIONS satsat på synvård och mödravård i Morogoro, Tanzania.

Du kan läsa mer på LIONS hemsida för Världens barn.

 Tack vare er givmildhet så samlar vi i LIONS Club Oskarström årligen in  5 - 10.000 Kr till Världens Barn.

Tack för att ni hjälper LIONS att hjälpa!