Lördag  4  Juli  2020 
När det är större hjälpinsatser fördelat på flera år drivs drivsde ofta i form av projekt. Många gånger samarbetar flera klubbar ihop om ett projekt.

Nedan kan du läsa om aktuella projekt för vår klubb just nu.

Hjärtstartare

HjärtstartareLions Club Oskarström har tagit beslut att vi skall skänka ytterligare fler hjärtstartare som skall placeras i på en centralt och åtkomlig plats i  vårt samhället Förutom själva hjärtstartaren bidrar vi också till utbildning av personalen där hjärtstartaren blir placerad. En hjärtstartare av bra kvalitet och funktion med tillbehör och utbildning kostar totalt ca 35.000 Kr. Av den summan blir vi sponsrade med ca 25% av Utbildningsservice i Halmstad AB men övrig kostnad skall vi själva bidra med pengar till.

Därför fortsätter vi nu  projektet med en riktad insamling där pengarna skall gå till hjärtstartare. Får vi bra respons från er givare kan det bli fler hjärtstartare. Hjärtstartare kan rädda liv, kanske ditt.

Tycker du också att detta är ett viktigt ändamål kan du sätta in pengar på LIONS bankgiro 427-3744 märk inbetalningen ”Hjärtstartare”. De som skänker 1.000 Kr eller mer får med sitt namn på en tavla som kommer att sättas upp jämte hjärtstartaren , den som skänker 5.000 Kr eller mer får ett hedersomnämnande.


Lite fakta om plötsligt hjärtstopp
Varje år drabbas ca. 10 - 15.000 personer bara i Sverige av plötsligt hjärtstopp. I dagsläget överlever endast 5 %. Nyckel till att rädda liv är att ha rätt utrustning på rätt plats när något händer.  Möjligheten till att rädda liv hänger bokstavligen på sekunder. Varje minut som går innan hjälp anländer minskar chanserna för överlevnad. Redan efter 5 minuter börjar kroppen få obotliga skador av den syrebrist som blir följden av hjärtstoppet. Efter cirka femton minuter är döden nästan oundviklig oberoende av vilka räddningsinsatser som sätts in. Om en person får hjälp inom 3 minuter med en defibrillator så har man i en studie sett att chansen att överleva ökar dramatiskt. En defibrillator som är rätt utplacerad tillsammans med en välutbildad person som kan sköta den ökar chansen till överlevnad dramatiskt.

Vårt nationella mål är att kunna starta HLR INOM 1 MIN, LARMA INOM 1MIN, ANVÄNDA HJÄRTSTARTARE INOM 3-5 MIN - då skulle man kunna rädda 50-75 % av alla hjärtstopp.

 
Händelser i närtid
Inga evenemang
Annons
Ungdomsledare
LIONS CLUB Oskarström inbjuder allmänheten att nominera kandidater till LIONS CLUB Oskarströms ungdomsledarstipendium.

Enda kravet är att kandidaten skall vara verksam inom Lions Club Oskarströms verksamhetsområde och vara engagerad inom ideellt ungdomsarbete. Senast den 31 mars måste vi ha ditt förslag på kandidat. Stipendiet delas ut i samband med LIONS Valborgsfirande den 30/4.