Lördag  4  Juli  2020 
De pengar vi samlar in går oavkortat till hjälpverksamhet. "Allt går fram" det vill säga hela nettot av vår insamling går till våra hjälpinsatser. Vi gör inte några avdrag för administrativa kostnader för, alla sådana kostnader täcks av våra medlemsavgifter. LIONS är unikt i detta hänseende.

Nedan kan se hur mycket och till vad vi betalat ut pengar genom åren.

Utdelade bidrag 2009-2010

Under Lionåret 2009/2010 har LIONS Oskarström bidragit med pengar till följande:

Världens barn insamlingen

8.049 Kr

Gemensamma hjälpaktiviteter i LIONS distrikt 101

8.100 Kr

Katastrof hjälp till Haiti

8.120 Kr

Katastroftält 2 st

11.000 Kr

Julgåvor till äldre- och gruppboenden (Oskarström och Åled)

  9.000 Kr

Julgåvor Frälsningsarmén och KF Länken

3.500 Kr

Julgåva, enskilt stöd till familj i Oskarström

  2.000 Kr

Ungdomsledarstipendium

2.000 Kr

Trygghetsringen

  1.000 Kr

Brottsofferjouren

2.000 Kr

Scouterna ungdomsverksamhet Oskarström

  2.500 Kr

Gemensamma hjälpaktiviteter i LIONS Zon 3

2.050 Kr

Fadderskap för 2 st flickor i Nepal

  2.400 Kr

Barndiabetesfonden

1.000 Kr

Projekt i Sydafrika

  1.000 Kr

RödaFjädern insamlingen (Till förmån för Hjärnfonden)

  9.630 Kr

Skolprojekt i Gambia

3.000 Kr

Summa utbetalt:

76.349 Kr

 

Utdelade bidrag 2008-2009

Under Lionåret 2008/2009 har LIONS Oskarström bidragit med pengar till följande: 

Världens barn insamlingen

5.342 Kr

Gemensamma hjälpaktiviteter i LIONS distrikt 101

12.075 Kr

Julgåvor till äldreboenden mfl.  

7.600 Kr

Döva och hörselskadade barn   

1.200 Kr

Ungdomsledarstipendium

2.000 Kr

Transportbidrag för hjälpsändning till Littauen

500 Kr

Brottsofferjouren

1.200 Kr

Scouterna Oskarström

2.500 Kr

Gemensamma hjälpaktiviteter i LIONS Zon 3

4.730 Kr

LIONS Volontärverksamhet

  2.500 Kr

Summa utbetalt:

39.647 Kr

 

 
Händelser i närtid
Inga evenemang
Annons
Ungdomsledare
LIONS CLUB Oskarström inbjuder allmänheten att nominera kandidater till LIONS CLUB Oskarströms ungdomsledarstipendium.

Enda kravet är att kandidaten skall vara verksam inom Lions Club Oskarströms verksamhetsområde och vara engagerad inom ideellt ungdomsarbete. Senast den 31 mars måste vi ha ditt förslag på kandidat. Stipendiet delas ut i samband med LIONS Valborgsfirande den 30/4.